Házirend

Házirend

Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő
 1.  A házirend betartása minden dolgozóra, fürdőző vendégre, sportolóra, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező.
 2.  A fürdő dolgozói biztosítják a vendégek kultúrált kiszolgálását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos pihenését.
 3.  A fürdőt és annak szolgáltatásait, eszközeit, bérelt dolgait, mindenki ( fürdővendég, látogató, bérlő, stb. ) csak a HÁZIREND betartása mellett – saját felelősségére – veheti igénybe.
  A HÁZIREND be nem tartása – felszólítás ellenére – esetén kötelességünk a fürdővendégek, bérlők, stb. eltávolítása a fürdő területéről.
 4.  A fürdő területén nem tartózkodhatnak:
       – akik önmagukról kísérő nélkül nem tudnak gondoskodni
       – fertőző betegségben szenvedők
       – nyílt sebbel, vagy undort keltő bőrbetegséggel rendelkezők
       – önmagára és a vendégekre veszélyes betegségekkel rendelkezők (pl.: szívelégtelenség, súlyos központi idegrendszeri betegséggel rendelkezők)
       – befolyásolt állapotban ( ittasság, drog hatása, stb. )
       – háziállatok ( pl.: kutya, macska, papagáj, stb. )
 5.  A medencéket nem használhatják:
       – étkezést, italozást folytatók
       – olyan magatartást tanúsítók, mellyel önmagukat vagy vendégtársukat veszélyeztetik, gyógymedencében a tartózkodást kellemetlenné teszik ( pl.: vízfröcskölés )
       – tumoros betegséggel rendelkezők
       – azon vendégek akik szervezetében akut gyulladás lépett fel
       – aktív vagy gyulladt állapotban lévő mozgásszervi probléma esetén
       – súlyos nem kezelt, nem megfelelően kezelt szív, érrendszeri megbetegedések esetén
       – szívelégtelenség, 6 hónapon belőli szívinfarktus esetén
       – súlyos központi idegrendszeri betegségek esetén
       – bármilyen fertőző betegség esetén
       – véna thrombósis esetén
       – általános gyenge egészségügyi állapot esetén
       – daganatok esetén
       – tbc esetén
       – esztétikailag undort keltő, vagy fertőző minden fajta bőrbetegség esetén
 6.  A pénztár és a fürdő nyitva tartását, a mindenkor érvényes szolgáltatások jegyzékét, azok árait a bejáratoknál, a pénztárnál jól látható módon ki van függesztve.
  Az árjegyzékben szerepelnek az igénybe vehető kedvezmények, és az is hogy a kedvezmény kikre, milyen időtartamra vonatkoznak.
 7.  A fürdő területére belépni, szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes belépővel, belépőjeggyel lehet. Az ellenőrzéséből származó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a belépőjegyeket , vagy annak kiváltóit ( egyéb biléták ) zárásig őrizzék meg. Aki ellenőrzéskor vagy a fürdő elhagyásakor a belépő jegyét nem tudja felmutatni, kénytelenek vagyunk a mindenkori érvényes napijegy kétszeresét kérni, és a pénztári befizetés után a fürdő területét elhagyhatja.
  Ha valaki a felszólításunk ellenére nem tesz eleget a HÁZIREND betartására, kénytelenek vagyunk hatósági intézkedést kérni.
 8.  A gyermekekre vonatkozó korkedvezmény 14 éves korig érvényes.
 9.  A vendégkönyv, az ellenőrzési napló, a vásárlók könyve, az elsősegélynyújtó hely, az egészségügyi ellátásra vonatkoztató tájékoztatás a pénztárnál található, a bejegyzéseket a fürdő vezetője kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belől írásban válaszol.
 10.  A vendégek a medencéket a záróra előtt 15 perccel kötelesek elhagyni.
 11.  Az úszni nem tudók a „MÉLYVÍZ” felirattal ellátott medencét nem használhatják.
 12.  Minden hulladékot, papírdarabokat, cigarettavéget, stb. a fürdő területén elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell tenni, a fürdővizet bármi módon beszennyezni tilos!
 13.  Zuhanyozás nélkül a medencékbe belépni: Nem szabad!
 14.  A fürdő területén – a fürdéshez – fürdőruha használata kötelező!
 15.  Az elsősegély nyújtására kijelölt hely az úszómester tartózkodási helye. Baleset, rosszullét esetén a fürdő dolgozói kötelesek azt ellátni és szükség esetén orvost hívni. Az esetet az üzemelési naplóban rögzíteni kell, és baleset esetén a helyszínről fényképfelvételeket kell készíteni. A fürdő, a területén történt minden balesetet kivizsgálja.
 16.  A fürdő területére állatot bevinni, beengedni szigorúan tilos!
 17.  A fürdő épület összes helyiségeiben: Tilos a dohányzás! A kijelölt dohányzóhelyeket tábla jelzi: pl.: a panzió fedett teraszán, az udvaron van, stb..
 18.  Az öltözőszekrények használata ingyenes, a bennük tárolható ruhaneműkért felelősséget vállalunk. Nem tarhatók az öltözőszekrényben olyan anyagok, melyek az emberekre, tárgyakra veszélyt jelenthetnek. Az öltözőszekrény kulcsáért azonban „zálogot” kérünk, melyet a szekrénykulcs visszaadásakor ( távozáskor ) ugyanúgy visszaadunk . A „zálog” meghatározása a fürdővezető feladata.
  Az öltöző szekrény kulcsának elvesztése esetén a zálog természetesen a fürdő tulajdonába kerül és az öltöző szekrény nyitása, átadása csak hitelt érdemlő módon, tanú jelenlétében írásban rögzítve, jelenlévőkkel aláíratva történhet. Egyéb értéktárgyaikat külön értékmegőrzőben, díj fizetése ellenében lehet elhelyezni.
 19.  A talált tárgyak megőrzése 1 hónapig történik, a pénztárnál vehetők át a jogos tulajdon igazolása ellenében.
 20.  Az úszómesternek a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó köteles betartani!
 21.  A házirend ellen vétők a fürdő használatából azonnal kizárhatók, a szolgáltatási díj visszatérítése nélkül, vendégek veszekedése esetén, mely zavarja, zavarhatja a többi fürdővendég pihenését a fürdő kötelessége a résztvevők eltávolítása a fürdő területéről, szükség esetén hatósági intézkedés igénybe vételével.
 22.  A fürdő területén elhelyezett feliratok, táblák utasításait minden benntartózkodó köteles betartani. A fürdő házirendjét folyamatosan megszegők a fürdő területéről egész idényre kizárhatók.
 23.  Ha a fürdő területén lévő személy kárt okoz, azért az előírásokban leírt felelősséggel tartozik. A károkozást jegyzőkönyvezni kell, és fénykép felvételeket kell készíteni a helyszínről.
 24.  A fürdő a medencékben található élményelemek használatából eredő ruhaneműben keletkező károkért anyagi felelősséget nem vállal.
 25.  A fürdő a medencében található élményelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért nem vállal felelősséget.
 26.  Akik a házirendet nem tartják be, azoktól a személyektől a fürdő vezetőségének jogában áll megtagadni a fürdő szolgáltatásait, ehhez hatósági személy intézkedését is igénybe vehetik.
 27.  A fürdő az időjárás és a vendégforgalom változásának megfelelően fenntartja magának a jogot, hogy a nyári üzemeltetésű medencék nyitva tartását szabályozza. A fürdő köteles a pénztárnál, jól látható helyen elhelyezni az aktuálisan működő medencék listáját. A pénztártól való távozás után esetlegesen fellépő reklamációt a fürdő nem tudja elfogadni.
 28.  Veszély esetén (zivatar, villámlás, műszaki okok, nem biztonságos csúszda használat, egyéb, stb. ) a fürdő mindent megtesz a fürdővendégek biztonsága érdekében. Ilyenkor a fürdővendégek kötelesek az utasításokat pontosan, kultúráltan betartani és végrehajtani, azonban ezért kártérítést a fürdő nem tud adni. Ugyancsak nem tudunk adni kártérítést kellemetlen helyzetekért (alacsonynak vélt vízhőfok, stb. ), viszont minden bejelentésre azonnal intézkedünk.
 29.  A fürdő területén dolgozó személyzet köteles udvariasan, előzékenyen bánni minden kedves vendégünkkel és idelátogató beteggel.
 30.  A fürdő területén szolgáltatást adó bérlők (gyógy-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás, stb. ) teljes egészében felelnek a területükön tartózkodókért, így önmagukért is és ezen Házirendet is kötelesek betartani!