Házirend

Házirend

Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő

HÁZIREND

 

Tisztelt Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével /belépőjegy, vagy bérlet megvásárlásával/ elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén a Berek-Víz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, és a Vendég által okozott kár megtérítése iránt kártérítési igénnyel léphet fel.

 

1./ A Gyógy- és Strandfürdő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!

 

2./ A házirend betartása a fürdő területén tartózkodó valamennyi személyre nézve kötelező!

 

3./ A vendégek biztonsága érdekében a Gyógy- és Strandfürdő területének egy része kamerákkal ellenőrzött. A kamerák működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a www.furdo.berekfurdo.hu oldalon található.

A fürdő területén fotó-, video- és TV-felvétel készülhet, amelyben esetlegesen a látogatók is szerepelhetnek. A belépőjegy megvásárlásával a vendégek a fenti tényt tudomásul veszik, egyben a felvételekkel és a felvételek megjelenésével kapcsolatos mindenféle kárigényről lemondanak, továbbá azok minden legális felhasználásához hozzájárulnak.

 

4./ A fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet, a belépő megváltásával egy időben kiadott karszalagot kötelező viselni. Az üzemeltető, a Berek-Víz Kft. alkalmazottai, illetve a biztonsági szolgálat bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni. Az ellenőrzés során kötelező bemutatni a belépő megváltását igazoló számlát, illetve nyugtát. Belépő hiányában a Vendég felszólítható a Fürdő elhagyására vagy a jegy megvásárlására.

 

5./ Amennyiben az időjárás indokolja (azaz vihar, villámlás, eső, nagyobb erejű szél esetén), az Üzemeltető – a vendégek biztonságára való tekintettel – a Strandfürdőt lezárhatja, annak működését felfüggesztheti, ill. egyéb, rendkívüli esetben vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját a Berek-Víz Kft. nem téríti vissza.

 

6./ Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról, a nyitvatartás rendjéről és a vízösszetételről a pénztáraknál elhelyezett tábla és árlista ad tájékoztatást. A pénztárzárás a Gyógy- és Strandfürdő záróráját megelőző fél órával történik.

A medencéket zárás előtt 15 perccel kérjük elhagyni!

A fürdővendégek zárási időn túl a Fürdő területén nem tartózkodhatnak!

 

7./ A Gyógy- és Strandfürdő területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!

 

8./ A fürdő területére állatot behozni tilos! Kivéve: hivatalos személy intézkedése során. A tiltás továbbá nem vonatkozik segítő kutyákra.

 

9./ Az érvényben lévő karszalag csak a kiállítás napján használható, és többszöri belépésre jogosít. Kulcsos szekrény használta esetén a kulcs elvesztése vagy megrongálása a kaució elvesztését vonja maga után.

 

10./ A 3 év alatti gyermekek a Gyógy- és Strandfürdő területére ingyenesen léphetnek be, azonban számukra a gyógymedence használata nem ajánlott, a Gyógy- és Strandfürdő gyermekmedencéit pedig kizárólag állandó szülői felügyelet mellett és a szülők felelősségére vehetik igénybe. 14 év alatti gyermekek kizárólag szülői vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Gyógy- és Strandfürdő területére, és azok állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásait.

 

11./ A pénztáros a kedvezményes jegy igénybevétele esetén kötelezheti a vendéget a kedvezményre jogosító dokumentum felmutatására. 3 éves kor alatti vendég esetén kérheti a szülőt vagy a kísérőt a gyermek életkorának hivatalos dokumentummal történő igazolására.

A családi kedvezményes belépőjegyre az a 18. életévét be NEM töltött gyermek jogosult, aki rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal.

 

12./ A szauna külön jegy vásárlása esetén vehető igénybe. Ellenőrzés során a jogosultságot karszalaggal szükséges igazolni. Ennek hiányában az uszodamester a szauna elhagyására szólíthatja fel a vendéget. A szaunákban törülköző vagy szaunalepedő használata és a szaunakarszalag viselése kötelező!

 

13./ A Gyógy- és Strandfürdőt nem vehetik igénybe lázas, fertőző betegek; azok, akiknek testfelületén nyílt seb található; kábítószer vagy bódító hatású szerek ill. gyógyszerek hatása alatt álló, valamint nem megfelelő higiéniai állapotban lévő személyek. A személyzet ezen vendégeket a medencék azonnali elhagyására szólíthatja fel!

 

14./ A gyógyvizes medencék használata ellenjavallt szív-, keringési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos betegségek, akut gyulladásos betegségek, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek és terhesség esetén.

 

15./ A gyógyvizes medencékben egészséges embereknek ajánlott leghosszabb tartózkodási idő 30 perc, betegség esetén az orvos utasítása szerinti időtartam.

 

16./ A Berek-Víz Kft. alkalmazottainak, uszodamestereinek, az őrző-védő biztonsági szolgálat alkalmazottainak, vagyonőreinek, a Berek-Víz Kft. megbízásából feladatot ellátó, elsősegélyt nyújtó megbízott személy utasításait, útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani!

A Házirend súlyos megsértésének esetében a vendég a terület elhagyására kötelezhető. Ebben az esetben a Berek-Víz Kft. nem köteles az addig igénybe vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

 

17./ A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!

 

18./ Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a kövezet nedves lehet. Fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!

 

19./ A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra egészségügyi személyzet és elsősegélyhely áll rendelkezésre. A balesetekről a fürdő dolgozója jegyzőkönyvet vesz fel. Kérjük a jegyzőkönyvben történt bejegyzés aláírását (egyetértés és ellenvélemény esetén is).

 

20./ A mindenkor aktuálisan meghirdetett, szezonális és szezonon kívüli időszakban üzemelő és használható medencék listája a pénztáraknál kihelyezett hirdetőtáblákon található.

21./ Az Uszodát csak biztonságosan úszni tudók használhatják! A ’mélyvíz’ feliratú medencerész (170 cm mélység alatt) karúszóval, úszógumival, valamint matraccal NEM vehető igénybe! Az úszósávban labdázni, a medence sekély végéről és/vagy nekifutásból a medencébe ugrani TILOS!

Az Ifjúsági medencében a csúszdákat 120 cm vállmagasság alatti személyek NEM vehetik igénybe! A csúszdákat egyszerre csak 1 fő használhatja! Az Ifjúsági medence széléről a vízbe ugrani TILOS!

A csúszdamedence fogadó részében, kérjük, ne tartózkodjanak! A sodrófolyosóba oldalról beugrani, illetve ott nagyméretű úszógumit, matracot használni TILOS!

A játszóteret kizárólag 14 éven aluli gyermekek használhatják! A gyerekek csak az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használhatják! A játszótér egész területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat (üvegtárgy, ütő-, vágóeszköz) bevinni TILOS! A játszóteret 10 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt kísérővel veheti igénybe!

A kültéri Gyermekmedence és Élménymedence, és a beltéri Gyermekmedence használata kizárólag a mellettük elhelyezett tábla utasításainak betartásával lehetséges!

 

22./ TILOS:

                 nem főszezoni időszakban a strand kijelölt helyein kívül tartózkodni, ill. a szabadtéri medencéket főszezonon kívül használatba venni (kivéve a III. Gyógyvizes ülőmedence)!

                 a medencéket utcai ruhában igénybe venni!

Azok csak fürdőruhában használhatók; nem szabad a medencékbe olyan öltözékben bemenni, amely felületének mérete, vagy anyaga miatt közegészségügyi, vízminőségi, közerkölcsi vagy balesetvédelmi szempontból kifogásolható (pl.: fehérnemű, strandkendő, egyéb utcai viselet, stb.). Erre tekintettel a medencéket az alsó testrészen legfeljebb térdig érő, a felső testrészen pedig legfeljebb vállig érő fürdőruhában szabad igénybe venni!

                 a másik nem öltözőjébe bemenni!

                 olajos, homokos testtel a medencéket használni!

                 a medencékben szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát használni, és a vizet szennyezni!

                 a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat /üveget, poharat, stb./ vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni!

                 úszni nem tudóknak a mélyvizes medencéket igénybe venni!

                 a medencékbe felhevült testtel beugrani vagy tartósan a víz alatt úszni!

                 a medencékben a kijelölt helyen kívül ugrálni, fröcskölni, labdázni, a fürdőzők nyugalmát zavarni!

                 az úszómedencébe a rajtköveken kívül máshonnan a vízbe ugrani!

                 a gyermekmedencékben felnőtteknek tartózkodni, beleülni és belefeküdni, (kivéve a gyermek felügyeletéhez szükséges mértékben)!

                 a gyermekmedence használata nem szobatiszta gyermekek részére úszópelenka nélkül!

                 a medencetérben és a medencékben étkezni és italt fogyasztani!

 

23./ Az elektromos és mechanikus kerekesszékek használata engedélyezett a fürdő bizonyos – vízmentes – területein, a medencetérben és fürdővízben azonban – balesetvédelmi és közegészségügyi szempontok miatt – nem. A kerekesszéknek eleget kell tennie az általános higiéniás szabályoknak.

 

24./ Poharat, üveget, papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!

 

25./ A fürdő területére nyitvatartási időben gépjárművel, kerékpárral behajtani csak előzetes engedéllyel lehet (kivéve a szolgálati járműveket)!

 

26./ A Fürdő területén – az arra kijelölt helyeken kívül – TILOS a dohányzás!

 

27./ Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak!

 

28./ Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért a Berek-Víz Kft. NEM vállal felelősséget.

 

29./ A Berek-Víz Kft. értékmegőrzőt üzemeltet a fürdő területén, ezért kérjük és javasoljuk, hogy minden értéküket az értékmegőrzőben helyezzék el!

 

30./ A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni; a talált tárgyakat jogos tulajdonosaik a pénztárosoktól vehetik át.

 

31./ Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene a Berek-Víz Kft. szabálysértési, illetve büntető eljárást indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén a szabálytalankodó vendég a fürdő területéről eltávolítható. Abban az esetben, ha a vendég hibájából a medence vize oly mértékben szennyeződik, hogy az fertőtlenítésre vagy vízcserére szorul, annak költsége a vendégre terhelhető.

 

32./ Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a fürdőzők nyugalmát!

 

33./ A Fürdőben a WC-k, zuhanyzók, mosdók használata díjtalan. Kérjük, ügyeljenek ezek tisztaságára! A Fürdő területén található szociális helyiségekben, medencékben és azok környékén tilos a különböző manikűr, pedikűr és egyéb higiéniai tevékenységek elvégzése (pl. körömvágás, lakkozás, bőrradír, borotválkozás, stb.).

 

34./ A balesetek elkerülése érdekében a fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet, a tájékoztató- és a figyelmeztető táblák utasításait!

 

35./ A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó panaszukat, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos kifogásukat a panaszkönyvben tehetik meg; elégedettségüket, elismerésüket a vendégkönyvben fejezhetik ki. A panaszkönyv és a vendégkönyv a pénztárban található.

 

Köszönjük együttműködésüket!

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!

 

Berek-Víz Kft.

 

A vendég panaszával fordulhat:

 

Jász – Nagykun – Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000, Szolnok, Verseghy park 8., Telefon: 06-56-510-610

 

Jász – Nagykun – Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Cím: 5000, Szolnok, Ady Endre u. 35-37., Telefon: 06-56-513-336

 

Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége

Cím: 5309, Berekfürdő, Berek tér 15., Telefon: 06-59-519-002

 

Tulajdonos: Berekfürdő Község Önkormányzata, 5309, Berekfürdő, Berek tér 15.

 

Üzemeltető: Berek-Víz Kft.: 5309, Berekfürdő, Berek tér 11.