Éves beszámoló 2020

Éves beszámoló 2020

2020.évi Egyszerűsített beszámoló

Kiegészítő melléklet 2020.évi beszámolóhoz

Könyvvizsgálói jelentés

Teljességi nyilatkozat

Tulajdonosi határozatok